خدمات

خدمات:
فراهم آوردن بسترهای لازم ارتباطی با شبکه جهانی اینترنت از طریق وایرلس
 ارائه سرویس اینترنت به اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد
 خدمات آموزشی و دانشجویی ( ثبت نام ، اطلاع رسانی ، پرداخت الکترونیکی ، درخواست گواهی اشتغال به تحصیل ، رزرو غذا و ...
 ایجاد پست الکترونیک برای اساتید
 ایجاد وب سایت جدید دانشگاه به تعداد 7 زیردامنه مختلف جهت کلیه معاونت ها
 ایجاد ارتباط فیبرنوری بین ساختمان های دانشگاه
 اتوماسیون آموزش نیروی انسانی
 ایجاد ، مدیریت و ساماندهی شبکه دانشگاه
 پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری کلیه سیستم های دانشگاه