تاریخچه حوزه ریاست


تاریخچه حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند در سال 1381 با تلاش شبانه‌روزی مسئولان، استادان و کارکنان دلسوز خود و بدون کمک مالی از جانب نهادهای دولتی،
تنها با تکیه بر شهریه‌های دانشجویان تأسیس شد و کار خود را با 2 رشته‌تحصیلی(کامپیوتر،حسابداری)  با تعداد 292 نفردانشجو فعالیت خود آغازکرد.
 
در حال حاضر دکتر محمود صفری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند می باشند که از سال 81  تاکنون مسئولیت این دانشگاهی را بعهده دارند.