مدارک تعیین صلاحیت عمومی

در جهت بررسی صلاحیت عمومی مدرسان حق التدریس واحد های دانشگاهی مقتضی است مدارک ذیل را به آدرس ایمیل gozinesh@damavandiau.ac.ir ارسال نمایید

1-دریافت و تکمیل فرم شماره یک

2- اسکن تصویر تمامی مدارک تحصیلی

3- اسکن صفحات شناسنامه ، کارت ملی و کارت پایان خدمت (در صورت وجود)

4- اسکن عکس 4*3 پرسنلی با فرمت JPG

5- ارسال شناسنامه علمی و شرح حال مختصری از دوران زندگی با تکیه بر جنبه های عقیدتی و علمی

6- اسکن مجوز تدریس از نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه هاویژه اساتید محترم گروه معارف 

7- اسکن آخرین حکم حقوقی اعضای محترم هیات علمی سایر واحدهای دانشگاهی

 

کلید واژه ها: گزینش صلاحیت عمومی اساتید