معرفی مسئول

  نام : ابراهیم

نام خانوادگی : جعفرقلی

سمت: کارشناس امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری

 

راه ارتباطی از طریق پیام رسان ایتا با شماره 09122960460

جهت کسب اطلاعات بیشتر، عقد قرارداد و استفاده از امکانات واحد دانشگاهی با شماره فوق هماهنگی صورت پذیرد


محل کار: طبقه چهارم_  مجتمع اداری