ارتباط با ما

پل ارتباطی: 39-76301225 داخلی 2018

شماره تماس و پیام رسان ایتا: 09122960460

آدرس صندوق الکترونیکی:damavand_ isar@damavandiau.ac.ir