دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمت
10خانمآقا هادیکارشناس فناوری اطلاعات و آمار
6مهدیاقبالیروابط عمومی
3محمدامیریمدیر حراست
8میثمایل بیگیمسئول فناوری اطلاعات و آمار
11ابراهیمجعفرقلیکارشناس شاهد و ایثارگران
12ابراهیمجعفرقلیکارشناس امور اقتصادی، دانش بنیان و سرمایه گذاری
9امیرحاجی امینیکارشناس فناوری اطلاعات و آمار
1سعیدحبیبیرئیس حوزه ریاست و روابط عمومی
4ابوالفضلسیریکارشناس حراست
5هادیطیبیمدیر گزینش
آخرین ویرایش۲۷ اسفند ۱۳۹۸