دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمت
11ابراهیمجعفرقلیکارشناس شاهد و ایثارگران
12ابراهیمجعفرقلیکارشناس امور اقتصادی، دانش بنیان و سرمایه گذاری
4ابوالفضلسیریکارشناس حراست
7ابوذرعبدالهیمسئول حقوقی
9امیرحاجی امینیکارشناس فناوری اطلاعات و آمار
2حمیدفرزامدفتر ریاست
10خانمآقا هادیکارشناس فناوری اطلاعات و آمار
1سعیدحبیبیرئیس حوزه ریاست و روابط عمومی
3محمدامیریمدیر حراست
6مهدیاقبالیروابط عمومی
آخرین ویرایش۲۷ اسفند ۱۳۹۸