دفترچه تلفن

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمت
4ابوالفضلسیریکارشناس حراست
10الههحیدریانمدیریت ورزشی
3محمدامیریمدیر حراست
1سعیدحبیبیرئیس دفتر ریاست
8هادیطیبیرئیس اداره گزینش
6مهدیاقبالیرئیس اداره روابط عمومی
7ابوذرعبدالهیرئیس اداره حقوقی
9ابراهیمجعفرقلیرئیس اداره شاهد و ایثاگر
2حمیدفرزامدفتر ریاست
آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶